Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

astro - happy new year

Marcello Giombini - A1 - Capricorn
Marcello Giombini - A2 - Virgo
Marcello Giombini - A3 - Taurus
Marcello Giombini - A4 - Pisces
Marcello Giombini - A5 - Gemini
Marcello Giombini - A6 - Sagittarius

Marcello Giombini - B1 - Cancer
Marcello Giombini - B2 - Libra
Marcello Giombini - B3 - Scorpio
Marcello Giombini - B4 - Aries
Marcello Giombini - B5 - Leo
Marcello Giombini - B6 - Aquarius

more information @ http://36-15-moog.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου