Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

...waiting...

"It's been eight years

I'd like to travel through time

But I can't do that

I never knew that good experiences

Could cause a pain like this

I want something that I can't have

I close my eyes and someone is calling my name

I lean over the window pane

And in the distance I can just about catch a glimpse of us

We had a ball

We had it all"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου