Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

μία σπανιότητα για τους συλλέκτες

Coldreams are a very rare french cold wave band from 1986. They released only one single (Coldreams - Morning Rain 7’’ 1986) @last.fm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου