Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

so, what is your sign?


The album was released in late 1967. The sleeve, by artist Abe Gurvin and art director William S. Harvey, featured a florid psychedelic design. On the back, in large purple letters, were written the instructions: "Must be played in the dark".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου